ताजा खबर

कार्यक्रम तालिका

नेपाल खबरको बुलेटिन 03:00 am - 03:15 am
कायाकैरन 06:00 am - 06:30 am
विविसी नेपाली सेवा बिहानी पख 07:15 am - 07:30 am
गित संगित 07:30 am - 08:00 am
मध्यपश्चिम खबर 08:00 am - 08:10 am
बदलिदो नेपाल 08:10 am - 09:00 am
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 09:00 am - 09:05 am
गितसंगित 09:05 am - 10:00 am
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 10:00 am - 10:05 am
इन्द्रेणी 10:05 am - 11:00 am
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 11:00 am - 11:05 am
टाइमपास 11:05 am - 12:00 pm
नेपाल खबरको बुलेटिन 12:00 pm - 12:15 pm
टिफिन टाइम 12:15 pm - 1:00 pm
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 1:00 pm - 1:05 pm
लोक गितहरु 1:05 pm - 2:00 pm
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 2:00 pm - 2:05 pm
हिन्दी गितहरु 2:05 pm - 3:00 pm
लेकबेसीको भाका 3:15 pm - 4:00 pm
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 4:00 pm - 4:05 pm
भावना र संगित 4:05 pm - 5:00 pm
थारु भाषाको समाचार 5:00 pm - 5:15 pm
स्वाथ्य नै धन हो तथा नेपाली चेली 5:30 pm - 6:00 pm
मध्यपश्चिम खबर 6:00 pm - 6:30 pm
मध्यपश्चिम बहस 6:30 pm - 7:00 pm
सहकारी शिक्षा 7:00 pm - 7:30 pm
सि.आइ.एन को साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
बिबिसी नेपाली सेवा साझ पख 8:45 pm - 9:15 pm
साझा सवाल 9:15 pm - 10:00 pm
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 10:00 pm - 10:15 pm
नेपाल खबरको बुलेटिन 03:00 am - 03:15 am
त्रिवेणी 05:00 am - 06:00 am
कायाकैरन 06:00 am - 06:30 am
विविसी नेपाली सेवा बिहानी पख 07:15 am - 07:30 am
महिला सरोकार 07:30 am - 08:00 am
मध्यपश्चिम खबर 08:00 am - 08:10 am
बदलिदो नेपाल 08:10 am - 09:00 am
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 09:00 am - 09:05 am
सूचना प्रबिधि 09:05 am - 10:00 am
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 10:00 am - 10:05 am
इन्द्रेणी 10:05 am - 11:00 am
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 11:00 am - 11:05 am
उकाली 11:05 am - 12:00 pm
नेपाल खबरको बुलेटिन 12:00 pm - 12:15 pm
टिफिन टाइम 12:15 pm - 1:00 pm
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 1:00 pm - 1:05 pm
लोक गितहरु 1:05 pm - 2:00 pm
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 2:00 pm - 2:05 pm
हिन्दी गितहरु 2:05 pm - 3:00 pm
लेकबेसीको भाका 3:15 pm - 4:00 pm
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 4:00 pm - 4:05 pm
जम्काभेट 4:05 pm - 5:00 pm
थारु भाषाको समाचार 5:00 pm - 5:15 pm
स्वाथ्य नै धन हो तथा नेपाली चेली 5:30 pm - 6:00 pm
मध्यपश्चिम खबर 6:00 pm - 6:30 pm
बिषय बहस 6:30 pm - 7:00 pm
गित संगित तथा शान्ति जागरण 7:00 pm - 7:30 pm
सि.आइ.एन को साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
बिबिसी नेपाली सेवा साझ पख 8:45 pm - 9:15 pm
अजर अम्मर गितहरु 9:15 pm - 10:00 pm
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 10:00 pm - 10:15 pm
नेपाल खबरको बुलेटिन 03:00 am - 03:15 am
त्रिवेणी 05:00 am - 00:00 am
कायाकैरन 06:00 am - 06:30 am
विविसी नेपाली सेवा बिहानी पख 07:15 am - 07:30 am
साझा नेपाल 07:30 am - 08:00 am
मध्यपश्चिम खबर 08:00 am - 08:10 am
देश प्रदेश 08:10 am - 09:00 am
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 09:00 am - 09:05 am
गितसंगित 09:05 am - 10:00 am
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 10:00 am - 10:05 am
इन्द्रेणी 10:05 am - 11:00 am
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 11:00 am - 11:05 am
बलिउड अपडेट 11:05 am - 12:00 pm
नेपाल खबरको बुलेटिन 12:00 pm - 12:15 pm
टिफिन टाइम 12:15 pm - 1:00 pm
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 1:00 pm - 1:05 pm
लोक गितहरु 1:05 pm - 2:00 pm
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 2:00 pm - 2:05 pm
हिन्दी गितहरु 2:05 pm - 3:00 pm
लेकबेसीको भाका 3:15 pm - 4:00 pm
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 4:00 pm - 4:05 pm
यूवा आवाज 4:05 pm - 5:00 pm
थारु भाषाको समाचार 5:00 pm - 5:15 pm
स्वाथ्य नै धन हो तथा नेपाली चेली 5:30 pm - 6:00 pm
मध्यपश्चिम खबर 6:00 pm - 6:30 pm
हाम्रो सहकारी 6:30 pm - 7:00 pm
हमार सन्देश 7:00 pm - 7:30 pm
सि.आइ.एन को साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
बिबिसी नेपाली सेवा साझ पख 8:45 pm - 9:15 pm
श्रृति संवेग 9:15 pm - 10:00 pm
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 10:00 pm - 10:15 pm
विद्या चर्चा 05:00 am - 06:00 am
कायाकैरन 06:00 am - 06:30 am
विविसी नेपाली सेवा बिहानी पख 07:15 am - 07:30 am
समता 07:30 am - 08:00 am
मध्यपश्चिम खबर 08:00 am - 08:10 am
बदलिदो नेपाल 08:10 am - 09:00 am
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 09:00 am - 09:05 am
गितसंगित 09:05 am - 10:00 am
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 10:00 am - 10:05 am
इन्द्रेणी 10:05 am - 11:00 am
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 11:00 am - 11:05 am
सप्तरङगी 11:05 am - 12:00 pm
नेपाल खबरको बुलेटिन 12:00 pm - 12:15 pm
टिफिन टाइम 12:15 pm - 1:00 pm
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 1:00 pm - 1:05 pm
लोक गितहरु 1:05 pm - 2:00 pm
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 2:00 pm - 2:05 pm
म्यूजिक म्याजिक 2:05 pm - 3:00 pm
नेपाल खबरको बुलेटिन 3:00 pm - 3:15 pm
लेकबेसीको भाका 3:15 pm - 4:00 pm
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 4:00 pm - 4:05 pm
मध्यपश्चिम भ्वाइस 4:05 pm - 5:00 pm
थारु भाषाको समाचार 5:00 pm - 5:15 pm
स्वाथ्य नै धन हो तथा नेपाली चेली 5:30 pm - 6:00 pm
मध्यपश्चिम खबर 6:00 pm - 6:30 pm
समय चक्र 6:30 pm - 7:00 pm
दलित आवाज 7:00 pm - 7:30 pm
सि.आइ.एन को साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
बिबिसी नेपाली सेवा साझ पख 8:45 pm - 9:15 pm
साहित्यीक डबली 9:15 pm - 10:00 pm
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 10:00 pm - 10:15 pm
नेपाल खबरको बुलेटिन 03:00 am - 03:15 am
त्रिवेणी 05:00 am - 00:00 am
कायाकैरन 06:00 am - 06:30 am
विविसी नेपाली सेवा बिहानी पख 07:15 am - 07:30 am
नागरिक संबाद 07:30 am - 08:00 am
मध्यपश्चिम खबर 08:00 am - 08:10 am
बदलिदो नेपाल 08:10 am - 09:00 am
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 09:00 am - 09:05 am
मेरो रोजाइ 09:05 am - 10:00 am
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 10:00 am - 10:05 am
इन्द्रेणी 10:05 am - 11:00 am
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 11:00 am - 11:05 am
गितसंगित 11:05 am - 12:00 pm
नेपाल खबरको बुलेटिन 12:00 pm - 12:15 pm
टिफिन टाइम 12:15 pm - 1:00 pm
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 1:00 pm - 1:05 pm
लोक गितहरु 1:05 pm - 2:00 pm
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 2:00 pm - 2:05 pm
अप्नक आवाज 2:05 pm - 3:00 pm
लेकबेसीको भाका 3:15 pm - 4:00 pm
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 4:00 pm - 4:05 pm
इन बक्स 4:05 pm - 5:00 pm
थारु भाषाको समाचार 5:00 pm - 5:15 pm
स्वाथ्य नै धन हो तथा नेपाली चेली 5:30 pm - 6:00 pm
मध्यपश्चिम खबर 6:00 pm - 6:30 pm
समय सन्दर्भ 6:30 pm - 7:00 pm
गित संगित 7:00 pm - 7:30 pm
सि.आइ.एन को साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
बिबिसी नेपाली सेवा साझ पख 8:45 pm - 9:15 pm
जिवन कथा 9:15 pm - 10:00 pm
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 10:00 pm - 10:15 pm
नेपाल खबरको बुलेटिन 03:00 am - 03:15 am
त्रिवेणी 05:00 am - 00:00 am
त्रिवेणी 05:00 am - 06:00 am
कायाकैरन 06:00 am - 06:30 am
विविसी नेपाली सेवा बिहानी पख 07:15 am - 07:30 am
हाम्रो स्वास्थ्य 07:30 am - 08:00 am
मध्यपश्चिम खबर 08:00 am - 08:10 am
सुनाखरी 08:10 am - 09:00 am
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 09:00 am - 09:05 am
गितसंगित 09:05 am - 10:00 am
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 10:00 am - 10:05 am
इन्द्रेणी 10:05 am - 11:00 am
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 11:00 am - 11:05 am
गितसंगित रिमिक्स 11:05 am - 12:00 pm
नेपाल खबरको बुलेटिन 12:00 pm - 12:15 pm
टिफिन टाइम 12:15 pm - 1:00 pm
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 1:00 pm - 1:05 pm
लोक गितहरु 1:05 pm - 2:00 pm
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 2:00 pm - 2:05 pm
हेलो मध्यपश्चिम 2:05 pm - 3:00 pm
लेकबेसीको भाका 3:15 pm - 4:00 pm
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 4:00 pm - 4:05 pm
मध्यपश्चिम दोहोरी 4:05 pm - 5:00 pm
थारु भाषाको समाचार 5:00 pm - 5:15 pm
स्वाथ्य नै धन हो तथा नेपाली चेली 5:30 pm - 6:00 pm
मध्यपश्चिम खबर 6:00 pm - 6:30 pm
बौद दर्शन 6:30 pm - 7:00 pm
हाम्रो कृषि 7:00 pm - 7:30 pm
सि.आइ.एन को साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
बिबिसी नेपाली सेवा साझ पख 8:45 pm - 9:15 pm
श्रृति संवेग 9:15 pm - 10:00 pm
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 10:00 pm - 10:15 pm
नेपाल खबरको बुलेटिन 03:00 am - 03:15 am
त्रिवेणी 05:00 am - 06:00 am
कायाकैरन 06:00 am - 06:30 am
विविसी नेपाली सेवा बिहानी पख 07:15 am - 07:30 am
लागु औषध शिक्षा 07:30 am - 08:00 am
मध्यपश्चिम खबर 08:00 am - 08:10 am
सुनाखरी 08:10 am - 09:00 am
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 09:00 am - 09:05 am
ज्योतिष दर्पण 09:05 am - 10:00 am
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 10:00 am - 10:05 am
सगरमाथा फिल्म एक्सप्रेस 10:05 am - 11:00 am
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 11:00 am - 11:05 am
माइन्ड टेष्ट 11:05 am - 12:00 pm
नेपाल खबरको बुलेटिन 12:00 pm - 12:15 pm
बाल संसार 12:15 pm - 1:00 pm
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 1:00 pm - 1:05 pm
लोक गितहरु 1:05 pm - 2:00 pm
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 2:00 pm - 2:05 pm
शुसेली 2:05 pm - 3:00 pm
इन्द्रेणी 3:15 pm - 4:00 pm
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 4:00 pm - 4:05 pm
अभिनय तपाइको 4:05 pm - 5:00 pm
थारु भाषाको समाचार 5:00 pm - 5:15 pm
गुरुकुल टाइम्स 5:30 pm - 6:00 pm
मध्यपश्चिम खबर 6:00 pm - 6:30 pm
शैक्षीक डबली 6:30 pm - 7:00 pm
अर्थ जगत 7:00 pm - 7:30 pm
सि.आइ.एन को साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
बिबिसी नेपाली सेवा साझ पख 8:45 pm - 9:15 pm
शान्त तलाउ 9:15 pm - 10:00 pm
मध्यपश्चिम हाइलाईट्स 10:00 pm - 10:15 pm