Program Schedule
Time Programme
05:00-06:00 त्रिवेणी
06:00-06:30 कायाकैरन समाचार
06:30-07:00 खबर पत्रिका समाचार
07:00-07:15 रेडियो नेपालको समाचार
07:15-07:30 बिबिसी नेपाली सेवाको बिहानी पख
07:30-08:00 हमार सम्बिधान
08:00-08:15 मध्यपश्चिम खबर
08:15-09:00 बदलिदो नेपाल
09:00-09:05 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
09:00-10:00 गित संगित तथा जनजिवन
10:00-10:05 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
10:05-11:00 इन्द्रेणी
11:00-11:05 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
11:05-12:00 टाइम पास
12:00-12:15 नेपाल खबरको बुलेटिन
12:15-01:00 टिफिन टाइम
13:00-13:05 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
13:05-14:00 गित संगित
14:00-14:05 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
14:05-15:00 हिन्दी गित
15:00-15:15 नेपाल खबरको बुलेटिन
15:15-16:00 लेकबेसीको भाका
16:00-16:05 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
16:05-16:00 भावना र संगित
17:00-17:15 थारु भाषाको समाचार
17:15-18:00 स्वाथ्य नै धन हो तथा नेपाली चेली
18:00-18:30 मध्यपश्चिम खबर
18:30-19:00 मध्यपश्चिम बहस
19:00-19:30 सहकारी शिक्षा
19:30-20:00 साझा खबर
20:00-20:30 नेपाल दपर्ण
20:45-21:15 बिबिसी नेपाली सेवा
21:15-21:00 साझा सवाल
22:00-22:15 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
Time Programme
06:00-06:30 कायाकैरन समाचार
06:30-07:00 खबर पत्रिका समाचार
07:15-07:30 बिबिसी नेपाली सेवा बिहानी पख
07:30-08:00 महिला सरोकार
08:00-08:10 मध्यपश्चिम खबर
08:10-09:00 बदलिदो नेपाल
09:00-09:05 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
09:05-10:00 सुचना र प्रबिधी
10:00-10:05 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
10:05-11:00 इन्द्रेणी
11:00-11:05 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
11:05-12:00 उकाली ओराली
12:00-12:15 नेपाल खबरको बुलेटिन
12:15-13:00 टिफिन टाइम
13:00-13:05 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
13:05-14:00 गित संगित
14:00-14:05 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
14:05-15:00 हिन्दी गित
15:00-15:15 नेपाल खबरको बुलेटिन
15:15-16:00 लेकबेसीको भाका
16:00-16:05 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
16:05-17:00 जम्का भेट
17:00-17:15 थारु भाषाको समाचार
17:15-18:00 स्वाथ्य नै धन हो तथा नेपाली चेली
18:00-18:30 मध्यपश्चिम खबर
18:30-19:00 बिषय बहस
19:00-19:30 शान्ति जागरण / गित संगित
19:30-20:00 साझा खबर
20:00-20:30 नेपाल दपर्ण
20:45-21:15 बिबिसी नेपाली सेवा
21:15-22:00 अजर अम्मर गितहरु
22:00-22:15 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
Time Programme
05:00-06:00 त्रिवेणी
06:00-06:30 कायाकैरन समाचार
06:30-07:00 खबर पत्रिका
07:00-07:15 रेडियो नेपालको समाचार
07:15-07:30 बिबिसी नेपाली सेवा बिहानी पख
07:30-08:00 साझा नेपाल
08:00-08:10 मध्यपश्चिम खबर
08:10-09:00 देश प्रदेश
09:00-09:05 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
09:05-10:00 गित संगित
10:00-10:05 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
10:05-11:00 इन्द्रेणी
11:00-11:05 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
11:05-12:00 बलिउड अपडेट
12:00-12:15 नेपाल खबरको बुलेटिन
12:15-01:00 टिफिन टाइम
13:00-13:05 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
13:05-14:00 गित संगित
14:00-14:05 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
14:05-15:00 हिन्दी गित
15:00-15:15 नेपाल खबरको बुलेटिन
15:15-16:00 लेकबेसीको भाका
16:00-16:05 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
16:05-17:00 युवा आवाज
17:00-17:15 थारु भाषाको समाचार
17:15-18:00 स्वाथ्य नै धन हो तथा नेपाली चेली
18:00-18:30 मध्यपश्चिम खबर
18:30-19:00 हाम्रो सहकारी
19:00-19:30 हमार सन्देश
19:30-20:00 साझा खबर
20:00-20:30 नेपाल दपर्ण
20:45-21:15 बिबिसी नेपाली सेवा
21:15-22:00 श्रृति संवेग
22:00-22:15 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
Time Programme
05:00-06:00 विद्या चर्चा
06:00-06:30 कायाकैरन समाचार
06:30-07:00 खबर पत्रिका समाचार
07:00-07:15 रेडियो नेपालको समाचार
07:15-07:30 बिबिसी नेपाली सेवा बिहानी पख
07:30-08:00 समता
08:00-08:10 मध्यपश्चिम खबर
08:10-09:00 बदलिदो नेपाल
09:00-09:05 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
09:05-10:00 गित संगित
10:00-10:05 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
10:05-11:00 इन्द्रेणी
11:00-11:05 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
11:05-12:00 सप्तरङगी
12:00-12:15 नेपाल खबरको बुलेटिन
12:15-13:00 टिफिन टाइम
13:00-13:05 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
13:05-14:00 गित संगित
14:00-14:05 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
14:05-15:00 म्यूजिक म्याजिक
15:00-15:15 नेपाल खबरको बुलेटिन
15:15-16:00 लेकबेसीको भाका
16:00-16:05 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
16:05-17:00 मध्यपश्चिम भ्वाइस
17:00-17:15 थारु भाषाको समाचार
17:15-18:00 स्वाथ्य नै धन हो तथा नेपाली चेली
18:00-18:30 मध्यपश्चिम खबर
18:30-19:00 समय चक्र
19:00-19:30 दलित आवाज
19:30-20:00 साझा खबर
20:00-20:30 नेपाल दपर्ण
20:45-21:15 बिबिसी नेपाली सेवा
21:15-22:00 साहित्यीक डबली
22:00-22:15 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
Time Programme
05:00-06:00 त्रिवेणी
06:00-06:30 कायाकैरन समाचार
06:30-07:00 खबर पत्रिका समाचार
07:00-07:15 रेडियो नेपालको समाचार
07:15-07:30 बिबिसी नेपाली सेवा
07:30-08:00 नागरिक संवाद
08:00-08:10 मध्यपश्चिम खबर
08:10-09:00 बदलिदो नेपाल
09:00-09:05 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
09:05-10:00 मेरो रोजाइ
10:00-10:05 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
10:05-11:00 इन्द्रेणी
11:00-11:05 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
11:05-12:00 गित संगित
12:00-12:15 नेपाल खबरको बुलेटिन
12:15-13:00 टिफिन टाइम
13:00-13:05 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
13:05-14:00 गित संगित
14:00-14:05 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
14:05-15:00 अप्नक आवाज
15:00-15:15 नेपाल खबरको बुलेटिन
15:15-16:00 लेकबेसीको भाका
16:00-16:05 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
16:05-17:00 इनबक्स
17:00-17:10 थारु भाषाको समाचार
17:10-18:00 स्वाथ्य नै धन हो तथा नेपाली चेली
18:00-18:30 मध्यपश्चिम खबर
18:30-19:00 मिलनचौक
19:00-19:30 गित संगित
19:30-20:00 साझा खबर
20:00-20:30 नेपाल दपर्ण
20:45-21:15 बिबिसी नेपाली सेवा
21:15-22:00 जिवन कथा
22:00-22:15 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
Time Programme
05:00-06:00 त्रिवेणी
06:00-06:30 कायाकैरन समाचार
06:30-07:00 खबर पत्रिका समाचार
07:00-07:15 रेडियो नेपालको समाचार
07:15-07:30 बिबिसी नेपाली सेवा बिहानी पख
07:30-08:00 हाम्रो स्वास्थ्य
08:00-08:10 मध्यपश्चिम खबर
08:10-09:00 सुनाखरी
09:00-09:05 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
09:05-10:00 गित संगित
10:00-10:05 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
10:05-11:00 इन्द्रेणी
11:00-11:05 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
11:05-12:00 गित संगित
12:00-12:15 नेपाल खबरको बुलेटिन
12:15-13:00 टिफिन टाइम
13:00-13:05 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
13:05-14:00 गित संगित
14:00-14:05 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
14:05-15:00 हेलो मध्यपश्चिम
15:00-15:15 नेपाल खबरको बुलेटिन
15:15-16:00 लेकबेसीको भाका
16:00-16:05 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
16:05-17:00 मध्यपश्चिम दोहोरी
17:00-17:15 थारु भाषाको समाचार
17:15-18:00 स्वाथ्य नै धन हो तथा नेपाली चेली
18:00-18:30 मध्यपश्चिम खबर
18:30-19:00 बौद दर्शन
19:00-19:30 गित संगित
19:30-20:00 साझा खबर
20:00-20:30 नेपाल दपर्ण
20:45-21:15 बिबिसी नेपाली सेवा
21:15-22:00 श्रृति संवेग
22:00-22:15 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
Time Programme
05:00-06:00 त्रिवेणी
06:00-06:30 कायाकैरन समाचार
06:30-07:00 खबर पत्रिका समाचार
07:00-07:15 रेडियो नेपालको समाचार
07:15-07:30 बिबिसी नेपाली सेवा बिहानी पख
07:30-08:00 नागरिक संबाद
08:00-08:10 मध्यपश्चिम खबर
08:10-09:00 नेपाल चौतारी
09:00-09:05 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
09:05-10:00 ज्योतिष दर्शन
10:00-10:05 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
10:05-11:00 सगरमाथा फिल्म एक्सप्रेस
11:00-11:05 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
11:05-12:00 माइण्ड टेष्ट
12:00-12:15 नेपाल खबरको बुलेटिन
12:15-13:00 टिफिन टाइम
13:00-13:05 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
13:05-14:00 गित संगित
14:00-14:05 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
14:05-15:00 शुसेली
15:00-15:15 नेपाल खबरको बुलेटिन
15:15-16:00 इन्द्रेणी
16:00-16:05 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
16:05-17:00 अभिनय तपाइको
17:00-17:15 थारु भाषाको समाचार
17:15-18:00 गुरुकुल टाइम्स स्वाथ्य नै धन हो तथा न
18:00-18:30 मध्यपश्चिम खबर
18:30-19:00 शैक्षिक डबली
19:00-19:30 अर्थ जगत
19:30-20:00 साझा खबर
20:00-20:30 नेपाल दर्पण
20:45-21:15 बिबिसी नेपाली सेवा
21:15-22:00 शान्त तलाउ
22:00-22:15 मध्यपश्चिम हाइलाईट्स
» समाचार र गतिविधि
अभिलेखालय
Advertisement